Agencja Celna Łódź- ISTA

RODO-klauzula informacyjna

Zgodnie z art.ust.1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) informujemy,że:
1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Celna ISTA s.c.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem agencja@ista.net.pl,tel 42 646 41 66


3. Cel i podstawy przetwarzania:

a)Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy art.6 ust.1 lit.b RODO
b)w celu wykonania na nas ciążących obowiązków prawnych w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych art.6 ust.1 lit c RODO
c) w celach archiwalnych(dowodowych) -dane musimy przechowywać przez okresy przewidziane przepisami prawa,art.6 ust.1 lit f RODO)

4.Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;