Procedura uproszczona

Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi, poprzez odformalizowanie czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego.

Nasza agencja proponuję odprawy w procedurze uproszczonej zarówno w exporcie jak i imporcie.
Korzystanie z uproszczeń to:
- oszczędność czasu,
- oczekiwanie na decyzję Urzędu Celnego ok. 30 minut (eksport). Odprawa z pominięciem oczekiwania w Urzędzie Celnym,
- oszczędność pieniędzy,
- bezgotówkowe rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów dla importerów z Polski, rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej, bez konieczności zapłaty podatku VAT przy odprawie celnej (art. 33a ustawy VAT),
- możliwość dokonywania odpraw eksportowych poza godzinami pracy Urzędu Celnego,
- wszystkie czynności możliwe do zrealizowania w miejscach uznanych agencji celnej lub na życzenie klienta na terenie firmy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.