Intrastat

Firma, której wartość przywozu lub wywozu w ramach Wspólnoty w danym roku przekroczy wartość ustaloną dla odpowiedniego progu podstawowego, będzie zobowiązana do przekazywania informacji o tych obrotach tzn musi sporządzić deklaracje INTRASTAT. Nasza agencja proponuję pełną obsługę w tym zakresie. Dla zainteresowanych przygotujemy wycenę usługi uzależnioną od dwóch głównych czynników: od ilości faktur oraz od ilości pozycji towarowych zataryfikowanych w jednym kodzie CN.

Podstawowe dane dotyczące deklaracji INTRASTAT (w tym wysokość progów na dany rok) można znaleźć na stronie:
https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawowe-informacje-o-systemie-intrastat/progi-statystyczne/