Oferta

Specjalizujemy się w różnego typu usługach celnych, w szczególności:

Kompleksowa obsługa celna przesyłek w eksporcie i imporcie w transporcie drogowym obejmująca:
- wystawianie dokumentów SAD, reprezentację klienta przed Urzędem Celnym, obecność w trakcie rewizji celnej
- wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia
- wystawianie i legalizacja świadectw przewozowych
- wystawianie dokumentów przewozowych CMR
- wystawianie dokumentów tranzytowych TIR
- pośrednictwo w uzyskiwaniu świadectw dopuszczenia do obrotu wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID
- pośrednictwo w uzyskiwaniu świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych WIJHARS
- organizacją odprawy celnej w WPR (Wspólnej Polityce Rolnej)
- przygotowywanie i składanie wniosków i odwołań rozpatrywanych przez organy celne, w tym wnioski rejestracja w PDR, uzyskiwanie numeru EORI
- opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń w ramach gospodarczych procedur celnych
- obsługa zgłoszeń Intrastat (opracowanie deklaracji INTRASTAT, sporządzanie zestawień indywidualnych, przekazywanie deklaracji do izb celnych, archiwizacja danych przekazywanych do izb celnych)
- doradztwo celne

Działamy poprzez platformę PUESC (składamy wnioski EORI i inne dostępne formularze np. AKCu)

Potrzebne dokumenty

Niezbędne informacje i dokumenty, które są nam potrzebne, żeby odprawa celna Twoich towarów przebiegała bezproblemowo.

Żeby rozpocząć z Tobą współpracę i zapewnić Ci szybką odprawę nasza agencja celna musi od Ciebie otrzymać:
1. Dokumenty firmowe: jeśli firma jest zarejestrowana dokumenty KRS lub zaświadczenie o wpisie pobierzemy ze strony www.
2. Upoważnienie celne: podpisane przez osoby uprawnione wg KRS lub wpisu do rejestru (w sprawie podpisania upoważnienia prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie emaila).
3. Numer EORI – numer nadawany przez urząd celny. Działamy w puesc! rejestrujemy nr EORI "z dnia na dzień".

Wyżej wymienione dokumenty prosimy dostarczyć do naszej agencji przed pierwszą odprawą.